Search

HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

HomeManufacturersHYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY
1/1
HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

W8-D/C Type Disc Flexible Coupling

Model

Series

Disc Flexible Coupling


Transaction Process

Please contact Komachine.

Payment

Please contact Komachine.

Delivery

Please contact Komachine.

Shipment

Please contact Komachine.

Origin

Korea (Republic of)


Description

도면

 

사양

Size
No.
Torque
(kg·m)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E4 EH
EV
Emax
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Max
(mm)
중량
W
(mm)
관성효과
GD²
(kg·cm²) 
축방향
허용변위량
(±)
볼트체결
토오크
 (kg·cm²)
⑴ D
(mm)
⑴ D
(mm)
 
01 392 214 333 92.6 117 240 95 108 12.2 137 15,000 38.0 0.65 2.1 7.3
03 726 246 369 99.6 127 269 108 121 13.7 156 13,000 55.5 1.24 2.1 15.9
05 915 276 421 118 153 255 111 134 17.5 161 11,600 72.2 1.8 2.1 22.1
10 1,100 276 421 115 153 258 111 134 19.0 161 11,600 73.3 1.8 2.1 22.1
15 1,570 308 492 134 172 278 133 160 19.0 193 10,300 119.7 3.7 2.4 45
20 2,610 346 557 146 191 283 152 183 22.5 218 9,200 174.3 6.8 2.9 58
25 3,850 375 619 167 223 308 165 198 28.0 240 8,500 233.8 10.8 3.1 110
30 4,810 410 682 192 254 319 178 214 31.0 258 7,800 305.3 16.7 3.3 150
35 5,820 445 720 208 270 339 187 225 31.0 272 7,200 367.4 25.0 3.6 170
40 6,570 470 768 206 274 342 205 247 34.0 297 6,800 447.5 31.1 4.0 170
45 8530 511 843 221 287 364 231 278 35.5 334 6,200 591.6 48.0 4.5 170
50 10,530 556 902 218 292 365 254 305 37.0 364 5,700 761.4 74.7 5.0 310
55 13,070 587 945 236 311 408 263 317 37.5 382 5,400 901.9 101.6 5.2 360

D칫수는 고객의 주문에 의해 변경 제작합니다. (SB형)
- 회전수에 따른 축단간 거리는 당사 기술진과 협의하여 결정하세요.

Dimension "D" can be adjusted on order (SB type).
- Rotating speed limits shown in above table.

Inquiry

KOMACHINE CO., LTD.
CEO  Charlie ParkCorporate #  535-86-00664
(Post 17015) 1101ho ,16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.