Search

HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

HomeManufacturersHYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY
1/1
HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

HYUNDAI INDUSTRIAL MACHINERY

W6-D/C Type Disc Flexible Coupling

Model

Series

Disc Flexible Coupling


Transaction Process

Please contact Komachine.

Payment

Please contact Komachine.

Delivery

Please contact Komachine.

Shipment

Please contact Komachine.

Origin

Korea (Republic of)


Description

도면

 

사양

Size
No.
Torque
(kg·m)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
S4 SHO
SVE
Emax
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Max
(mm)
중량
W
(mm)
관성효과
GD²
(kg·cm²) 
축방향
허용변위량
(±)
볼트체결
토오크
 (kg·cm²)
⑴ D
(mm)
⑴ D
(mm)
 
00 58 119 168 39.4 60 97 51 54 54 74 26,000 6.0 0.03 3.0 2.2
01 94 137 198 50.0 72 110 55 63 63 81 23,000 9.1 0.065 3.4 4.2
02 174 161 238 66 90 129 67 74 74 97 19,000 16.9 0.14 3.6 7.3
03 341 180 269 81 109 141 72 80 80 104 17,000 22.6 0.26 4.2 15.9
04 500 212 308 84 118 150 85 95 95 124 15,000 35.1 0.59 4.5 22.1
05 620 276 377 118 153 255 111 112 112 161 11,600 65.1 1.8 3.9 22.1
10 840 276 377 115 153 258 111 112 112 161 11,600 66.1 1.9 3.9 22.1
15 1,090 308 440 134 172 278 133 134 134 193 10,300 107.8 3.7 4.2 45
20 1,820 346 497 146 191 283 152 153 153 218 9,200 156.1 6.7 4.8 58
25 2,690 375 553 167 223 308 165 165 165 240 8,500 211.8 10.6 5.2 110
30 3,410 410 610 192 254 319 178 178 178 258 7,800 274.5 16.5 5.4 150
35 4,070 445 646 208 270 349 187 188 188 272 7,200 333.3 23.9 5.6 170
40 4,720 470 686 206 274 342 205 206 206 297 6,800 399.2 30.7 6.3 170
45 6,100 511 749 221 287 364 231 231 231 334 6,200 525.3 48.0 6.7 170
50 7,620 556 800 218 292 365 254 254 254 364 5,700 676.3 72.9 7.3 310
55 9,440 587 839 236 311 408 263 263 263 382 5,400 803.4 100.6 7.8 360

D칫수는 고객의 주문에 의해 변경 제작합니다. (SB형)
- 회전수에 따른 축단간 거리는 당사 기술진과 협의하여 결정하세요.

Dimension "D" can be adjusted on order (SB type).
- Rotating speed limits shown in above table.

Inquiry

KOMACHINE CO., LTD.
CEO  Charlie ParkCorporate #  535-86-00664
(Post 17015) 1101ho ,16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.