Search

트루엔

트루엔

기업찾기
기업 소개제품 목록자료실모델 목록
전체기업 자료제품 자료

22

제품 자료

Encoder & Decoder Application Notes

트루엔


4K HDMI Encoder/ Decoder

제품 자료

1/1.8” 4K 60fps X40

트루엔


1/1.8” 4K 60fps X40

제품 자료

2MP 30fps X4

트루엔


2MP 30fps X4

제품 자료

2MP 60fps X18

트루엔


2MP 60fps X18

제품 자료

4K HDMI Encoder/ Decoder

트루엔


4K HDMI Encoder/ Decoder

제품 자료

½” 2MP 60fps X44

트루엔


½” 2MP 60fps X44

제품 자료

½” 2MP 60fps X36

트루엔


½” 2MP 60fps X36

제품 자료

2MP 30fps X20

트루엔


2MP 30fps X20

제품 자료

½” 3MP 60fps X40

트루엔


½” 3MP 60fps X40

기업 자료

카달로그-트루엔

트루엔


-

제품 자료

1/2.8” 2MP 60fps X30

트루엔


1/2.8” 2MP 60fps X30

제품 자료

1/1.8” 4K 60fps X44

트루엔


1/1.8” 4K 60fps X44

제품 자료

2MP 60fps X4

트루엔


2MP 60fps X4

제품 자료

2MP 60fps X30

트루엔


2MP 60fps X30

제품 자료

2MP 60fps X36 IR LED

트루엔


2MP 60fps X36 IR LED

제품 자료

½” 2MP 60fps X40

트루엔


½” 2MP 60fps X40

제품 자료

2MP 30fps X4

트루엔


2MP 30fps X4

제품 자료

2MP 60fps X30

트루엔


2MP 60fps X30

제품 자료

2MP 60fps X36

트루엔


2MP 60fps X36

제품 자료

Full HD Encoder

트루엔


Full HD Encoder

12

VIP

조회수130
트루엔

트루엔

http://www.truen.co.kr

02-6738-6000

02-2108-1595

os@truen.co.kr

서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동) 우림이비지센터1차 1309호

(주)코머신
대표이사  박은철사업자등록번호  535-86-00664
(우 17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 1101호

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.