Search

기업찾기(주)사인테크
1/1
(주)사인테크

(주)사인테크

Samsung LFD

모델명

시리즈

Digital Signage VISTRO


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

대한민국


031-766-2252

제품 상세 설명

Sign Tech Samsung LFD LH Series

ME(Super Slim LED)

Inch 32″ 40″ 46″ 55″ 65″ 75″
Model No. LH32MEBPLGA LH40MEBPLGA LH46MEBPLGA LH55MEBPLGA LH65MEBPLGA LH75MEBPLGA
Outer Size 733.7×430.2×29.9 921.2×536.1×29.9 1056.3×612.3×29.9 1246.4×718.2×29.9 1480.5×855.5×32.2 1678.2×958.7×49.9
Package Size 811x525x120 1036x633x150 1170x730x199 1641x220x988 1641x220x988 1863x1173x473
Active Size 811x525x120 1036x633x150 1170x730x199 1641x220x988 1641x220x988 1863x1173x473
Bezel Size 15.1mm
(Bottom 16..6mm)
15.1mm
(Bottom 16..6mm)
15.1mm
(Bottom 16..6mm)
15.1mm
(Bottom 16..6mm)
21.5mm 12.5mm
(Bottom 15mm)
Brightness 350nit 350nit 350nit 380nit 450cd/㎡ 450cd/㎡
Contrast 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1
View Angle 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Set Weight 6.5kg 10.5kg 12.5kg 17.1kg 21.1kg 44.1kg
Package Weight 7.6kg 12.9kg 16.6kg 22.2kg 32.2kg 69.7kg
TV O O O O O O
Built in Media Player in Monitor O O O O O O
Built in PC Slot X X X X X X
Power Consumer(Typical) 64 86 92 117 128 TDB
Voltage AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V

 

MD(LED)

Inch 32″ 40″ 46″ 55″
Model No. LH32MDBPLGA LH40MDBPLGA LH46MDBPLGA LH55MDBPLGA
Outer Size 736×434.5×93.5 9225.4x541x93.5 1057.7×615.8×94.9 1247.7×722.9×95.2
Package Size 826x530x162 1005x615x151 1154x723x165 1381x838x170
Active Size 826x530x162 1005x615x151 1154x723x165 1381x838x170
Bezel Size 16.5mm
(Bottom 20.5mm)
17.5mm
(Bottom 21.5mm)
17.5mm
(Bottom 21.5mm)
17.5mm
(Bottom 21.5mm)
Brightness 350nit 350nit 350nit 350nit
Contrast 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1 5,000 : 1
View Angle 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Set Weight 6.4kg 9.6kg 12.2kg 17.9kg
Pakage Weight 8kg 11.7kg 14.8kg 23.7kg
TV O O O O
Built in Media Player in Monitor O O O O
Built in PC Slot X X X X
Power Consumer (Typical) 50 57 94 124
Voltage AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V

 

DX(DID 700cd/㎡/1500cdr)

Inch 40″ 46″ 55″ 70″ 46/1500cdr
Model No. LH40CSPLBC LH40CSPLBC LH40CSPLBC LH40CSBPLBC LH46DRBPLBB
open frame type
Outer Size 932x548x130 1068x624x130 1263.8×741.7×136.3 1668x990x138 1047.4X632.8X151.5
Active Size          
Package Size 1042x668x295 1190x755x315 1690x450x1060 1850x1231x610 1162X755X325
Bezel Size 20mm 20mm 22.5mm
(Bottom 30mm)
55  
Brightness 700cd/㎡ 700cd/㎡ 700cd/㎡ 600cd/㎡ 1500cd/㎡
Contrast 3,000 : 1 3,000 : 1 4,000 : 1 2,000 : 1 10,000 : 1
View Angle 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178 178 / 178
Set Weight 17kg 21.2kg 35.5kg 83kg 24kg
Pakage Weight 22kg 25.7kg 42kg 104kg 30kg
TV X X X X X
Built in Media Player in Monitor X X X X X
Built in PC Slot O O O X O
Power Consumer(Typical) 160 194 281 680 354
Voltage AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V

문의하기

(주)코머신
대표이사  박은철사업자등록번호  553-86-00664
(우 17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 1101호

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.