Search

대양분산기

대양분산기

기업찾기
기업 소개제품 목록모델 목록
전체고압분산기저압분산기고무분산기수산기자재

20

평판형고압분산기 (알루미늄케이스타입)

DY101CF-A, DY101CF-B, DY101CF-C, DY101CF-D, DY101CF-E

평판형고압분산기 (플라스틱케이스타입)

DY101CFP-A, DY101CFP-B, DY101CFP-C, DY101CFP-D

세라믹고압분산기

DY101CC-A, DY101CC-B, DY101CC-C, DY101CC-D, DY101CC-600, DY101CC-900

플라스틱 고압 & 저압분산기

DY101P-500L, DY101P-400L, DY101P-300L, DY101P-200L, DY101P-150L, DY101P-100L

산화알미늄질 저압분산기

DY102-A, DY102-B, DY102-C, DY102-D, DY102-E, DY102-F, DY102-G, DY102S-A, DY102S-B, DY102S-C

세라믹다용도분산기

DY103-A, DY103-B, DY103-C, DY103-D, DY103-E, DY103-F, DY103-G, DY103-H, DY103-I, DY103-J

일반원통형

DY104-A, DY104-B, DY104-C, DY104T-A, DY104T-B, DY104T-C

원판형

DY105-A, DY105-B, DY105-C, DY105-D, DY105-E

CO2 (확산기 / 조절기)

DY-100, DY-200, DY-900

고무분산기

DY107-A, DY107-B, DY107-C, DY107-D, DY107-E

고무질다용도기포호스

DY117-A, DY117-B, DY117-C, DY117-D

고무질다용도 분산기

DY117A-500, DY117A-300, DY117A-200, DY117B-500, DY117B-400, DY117B-300, DY117B-200

EPDM 연질 고무 다용도 기포 호스

DY118-A, DY118-B, DY118-C, DY118-D

EPDM 연질 고무 다용도 기포 분산기

DY118A-S1000

맨브레인분산기

DY1002-10, DY1002-15, DY1002-20, DY1002-25, DY1002-30, DY1002-35, DY1002-40, DY1002C-20

플로우메터

DY112-Series

저압분기관

DY111-12, DY111-10, DY111-8, DY111-6, DY111-4

고압분기관

DY116S-9901, DY116S-9902, DY116S-9903, DY116S-9904, DY116S-9905, DY116S-9906, DY116S-5501, DY116S-5502, DY116S-5503, DY116S-5504, DY116S-5505, DY116S-5506

닛블

DY113-A, DY113-B, DY113-C, DY113-D, DY113-E, DY113-F, DY113-G, DY113-H, DY113-I

산소조절기

DY115

1

Partners

조회수130
대양분산기

대양분산기

http://angelaqua.co.kr

051-728-6176

051-728-6178

angelaqua12@gmail.com

부산광역시 기장군 정관읍 용수공단2길 38

(주)코머신
대표이사  박은철사업자등록번호  535-86-00664
(우 17015) 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 에이스 동백타워 1동 1101호

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.