Search

TYM

HomeManufacturersTYM
1/1
TYM

TYM

Tractor

Model

Series

Tractor


Transaction Process

Please contact the manufacturer/supplier.

Payment

Contact the manufacturer/supplier.

Delivery

Contact the manufacturer/supplier.

Shipment

Contact the manufacturer/supplier.

Origin

Korea (Republic of)


Description

구분
G시리즈
G430
G470
엔진      형식명 수냉 4기통 디젤엔진 수냉 4기통 디젤엔진
출력(마력[kw]/rpm) 43[32]/2,600 47[35]/2,800
배기량(cc) 2,190 2,190
주요치수 전장(mm) 3,205 3,205
전폭(mm) 1,525 1,525
전고(mm) 2,540 2,540
축간거리(mm) 1,890 1,890
최저지상고(mm) 335 335
차체 타이어 전륜 9.5-16 9.5-16
후륜 13.6-24 13.6-24
조향방식 전유압식 전유압식
연료탱크용량(ℓ) 55 55
변속단수 전진-후진 전진24-후진24 전진24-후진24
주행속도 전진(km/h) 26.8 29.0
P.T.O회전수(rpm) 540/750/1,000/역540 540/750/1,000/역540
총중량(kg) 전방웨이트 미부착 1,915 1,915

G430

2016년 7월1일기준(단위 : 천원, VAT별도)
규격
구분
형식명
상품코드
융자한도
43(32)  배속턴+전자제어 G430Q 2100039465721 19,470
G430Q+수평제어 G430QA 파생모델 19,470
G430QA+파워셔틀 G430QPA 파생모델 19,470
G430Q+광폭 G430QH 파생모델 19,470
G430QA+광폭 G430QAH 파생모델 19,470
G430QPA+광폭 G430QPAH 파생모델 19,470

 

G470

2016년 7월1일기준(단위 : 천원, VAT별도)
규격
구분
형식명
상품코드
융자한도
47(35)  배속턴+전자제어 G470Q 2100039465912 22,120
G470Q+수평제어 G470QA 파생모델 22,120
G470QA+파워셔틀 G470QPA 파생모델 22,120
G470Q+광폭 G470QH 파생모델 22,120
G470QA+광폭 G470QAH 파생모델 22,120
G470QPA+광폭 G470QPAH 파생모델 22,120

 

Inquiry

KOMACHINE CO., LTD.
CEO  Charlie ParkCorporate #  535-86-00664
(Post 17015) 1101ho ,16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

ⓒ2022 Komachine Co. All rights reserved.