Chat with us, powered by LiveChat KTX002 | JANGHAN EMC - Komachine
Product Name KTX002
Model JHA034
Series 전동카트
Catalog
Product Description

차체사이즈 : 적재함길이1200*폭900*난간높이100 (주문사이즈제작가능)
속도 : 0~5km/h
모터 : dc36v 1000w
적재중량 : 500kg이상
주요기능 : 속도조절기능, 브레이크기능, 전후진기능, 배터리표시등기능
차동감속기
바퀴 : 350-5 * 4
등판능력 : 25%

Products of JANGHAN EMC
전동카트
전기자동차