Search

(주)우림코리아

(주)우림코리아

기업찾기
기업 소개제품 목록모델 목록

모델 번호

랜턴 부착

태양광 필름 내장

1KW

2KW

3KW

8KW

6KW

5KW

4KW

3KW

2KW

1.5KW

1KW

800W

600W

10KW

8KW

6KW

5KW

4KW

3KW

2KW

1.5KW

1KW

800W

600W

10KW

8KW

6KW

5KW

3KW

2KW

1.5KW

1KW

800W

600W

800Wh

1KWh

2KWh

900Wh

400Wh

30KWh

200KWh

100KWh

10KWh, 5KWh, 3KWh

1MWh, 2MWh, 3MWh

조회수130
(주)우림코리아

(주)우림코리아

http://www.urimkorea.co.kr/

031-708-7889

-

urimkorea@daum.net

경기도 성남시 분당구 판교로 744 (야탑동) 분당테크노파크 C동 306-1호

(주)코머신
대표이사  박은철사업자등록번호  535-86-00664
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 1동 1101호    우) 17015

ⓒ2023 Komachine Inc. All rights reserved.