This page is built for Korean market only
온라인 전시관대리점 찾기
등록 서비스
기업 등록대리점 등록
광고 서비스수출 서비스헬프센터
KOR

ENG
 • (주) 케이엠씨 프레스

  Link Press
  모델
  KLM-400P2, KLM-600P2, KLM-800P2, KLM-1000P2, KLM-1200P2, KLM-1500P2
  시리즈
  기계식 프레스

  제품 소개

  KLM Series / H-Type 2Point Link Motion Press

  Capacity(Ton) 400 ~ 1500
  H형의 강력한 후레임 구조와 크랭크레스의 구동장치 구조로 크랑크의 단점인 구동부의 충격에 강한 구조로 제작됨

  - 유압식 과부하 안전장치

  - 슬라이드 조정장치

  - 순환식 자동 윤활장치

  - 수동 구리스 장치

  - 2점지지 4면 가이드

  - 동적 정밀도를 보장하는 강한 후레임

  - 이동식 볼스타 장치

  - 넓은 작업 면적

  - 블랭킹,피어싱,드로잉,스탬핑등 광범위한 판금 가공에 

  - 광전식 안전장치

  - 에어이젝타

  - 프리셋 카운타  Standard Specifications  스탠다드 내역

  SpeciflcarionUnitKLM-400P2KLM-600P2KLM-800P2KLM-1000P2KLM-1200P2KLM-1500P2
  Capacityton400600800100012001500
  Limit of Capacitymm131313131313
  Strokemm500500500500600600
  Number of Strokespm202022202018
  Die Heightmm130013001000100012001200
  Adjustment of slidemm500500600600600600
  Area of slidemm3000x14003000x14003000x16003300x18003700x18003700x1800
  Area of Bolstermm3000x14003000x14003000x16003300x18003700x18003700x1800
  Working heightmm750750750750750750
  Main Motorkwxp75X490X4110X4135X4135X4185X4
  Die Cushion 
  Capacityton7080100120150150
  Strokemm250250250250300300
  Pad Areamm1800x11501800x11502100x12002400x12002700x12002700x1200
  Air PressureKg/cm²555555

  Products Information  제품 정보

  Type A


  Type B  KLM 링크모션의 특징

  1.가공능력  하사점 상 높은 위치에서의 허용능력은 높고 깊은 교축가공에 이용된다.

  2.가공속도  링크의 기구를 이용해 가공부분의 속도가 느리게 작동이 된다.

  3.제품의 성형성 축 속도가 느리고 속도의 변동율이 적어 제품의 성형에 유리하다.

  4.제품의 생산성  저속 가공, 빠른 상승속도에 생산 속도를 올릴수 있다. 자동화 작업시 상승속도에 따른 시간의 제약을 받는다.

  5.기계의 진동  가공이 될때(타발 시) 속도가 느려지므로 블랭킹 등의 소음및 진동이 적은 편이다.


  Features

  - Sutable for Drawing process of sheet metal

  - Auto Die Change and Robot operation available

  - Electric Moving bolster

  - Compact design with stage cover


  선택사항

  1. DC 모타 DC MOTOR

  2. 다이쿠션 DIE CUSHION

  3. 방진장치 ANTI-VIBRATION UNIT

  4. 금형교환장치 (Q.D.C) QUICK DIE CHANGE

  5. 무빙 볼스타 MOVING BOLSTER

  6. 녹아웃 장치 KNOCK OUT DEVICE

  7. 자동이송장치 AUTO TRANSFER DEVICE


  생산 제품

  기계식 프레스

  Knuckle Joint Press
  KKF-250, KKF-400, KKF-650, KKF-800, KKF-1000
  Transfer Press
  KCLT-300P2, KCLT-400P2, KCLT-500P2, KCLT-600P2, KCLT-800P2, KCLT-1000P2, KCLT-1200P2, KCLT-1500P2
  Link Press
  KLM-400P4, KLM-600P4, KLM-800P4, KLM-1000P4, KLM-1200P4, KLM-1500P4, KLM-2000P4, KLM-2400P4
  Link Press
  KLM-400P2, KLM-600P2, KLM-800P2, KLM-1000P2, KLM-1200P2, KLM-1500P2
  Link Press
  KSDL-200, KSDL-300, KSDL-400, KSDL-500, KSDL-600, KSDL-800
  Link Press
  KDHL-250, KDHL-300, KDHL-400, KDHL-500, KDHL-600
  Link Press
  KSHL-110, KSHL-150, KSHL-200, KSHL-250, KSHL-300, KSHL-400, KSHL-500
  Link Press
  KSL-110B, KSL-150B, KSL-200B, KSL-250B, KSL-300B
  H Type Crankless Blanking Press
  KCLB-400P2, KCLB-500P2, KCLB-600P2, KCLB-800P2, KCLB-1000P2, KCLB-1200P2, KCLB-400P4, KCLB-500P4, KCLB-600P4, KCLB-800P4, KCLB-1000P4, KCLB-1200P4
  H Type Crankless Press
  KCL-400P4, KCL-500P4, KCL-600P4, KCL-800P4, KCL-1000P4, KCL-1200P4, KCL-1500P4, KCL-2000P4, KCL-2400P4
  H Type Crankless Press
  KCL-300P2, KCL-400P2, KCL-500P2, KCL-600P2, KCL-800P2, KCL-1000P2, KCL-1200P2, KCL-1500P2
  H Type Crankless Press
  KCL-200P1, KCL-300P1, KCL-400P1, KCL-500P1, KCL-750P1, KCL-1000P1
  H Type Crank Press
  KSD-300, KSD-400, KSD-500, KSD-600, KSD-800
  H Type Crank Press
  KSS-200, KSS-250, KSS-300, KSS-400, KSS-500, KSS-600
  Semi-H Type Press
  KDH-250, KDH-300, KDH-400, KDH-500, KDH-600
  Semi-H Type Press
  KSH-110, KSH-150, KSH-200, KSH-250, KSH-300, KSH-400, KSH-500
  Semi-H Type Press
  KHE-80, KHE-110, KHE-150, KHE-200
  C type Crank Press
  KD-110-1, KD-150-1, KD-200-1, KD-250-1, KD-300-1
  C type Crank Press
  KS-110B, KS-150B, KS-200B, KS-250B, KS-300B

  유압식 프레스

  유압식 프레스
  KDS-500TS, KDS-1000TS, KDS-2000TS, KDS-3000TS, KDS-5000TS, KDS-500S, KDS-1000S, KDS-2000S, KDS-3000S, KDS-5000S
  유압식 프레스
  KDP-100, KDP-150A, KDP-150B, KDP-200A, KDP-200B, KDP-250B, KDP-300B, KDP-400B, KDP-500B, KDP-600, KDP-800, KDP-1000