Search

(주)동화인더스트리

031-984-9486
기업찾기(주)동화인더스트리
1/1
(주)동화인더스트리

(주)동화인더스트리

다층 필름 압출기

모델명

시리즈

제품소개


구매 안내

아래는 참고용 정보이므로 세부 조건은 반드시 제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

결제 방법

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

납기 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

배송 정보

제조사/판매자에게 문의 바랍니다.

원산지

대한민국


031-984-9486

제품 상세 설명

(주)동화인더스트리 다층 필름 압출기 DHI-70+90 1

ITEM

UNIT

DHI-80

DHI-100

2-Layer

3-Layer

DHI 70+90

DHI 70+70+70

FEATURE

MAX.EXTRUSION OUTPUT (LD/LLD)

kg/hr

130~165

150~210

150~210

150~210

WIDTH OF THE FILM

m/m

1000~1600

1200~2100

1200~2100

1200~2100

EXTRUDER

SCREW DIAMETER

m/m

Ø80

Ø100

Ø70, Ø90

Ø70+Ø70+Ø70

LENGTH/DIAMETER RATTIO OF SCREW(L/D)

L/D

30:1

30:1

30:1

30:1

MAIN MOTOR

Hp

A.C 100

A.C 120

A.C 75, A.C 120

A.C 75

HEATER CAPACITY

kw

40

50

90

110

TAKE-UP

PINCH ROLLER

m/m

1800

2300

2300

2300

TAKE UP MOTOR

Hp

A.C 5HP

A.C 5HP

A.C 5HP

A.C 5HP

TAKE UP SPEED

m/min

10~50

10~50

10~50

10~50

TAKE OFF SIZE(WxLxH)

m/min

4000x9,500x11,000 4500x10,000x12,000 5500x10,000x12,000 5500x10,000x12,000

WINDER

TYPE

.

AUTO SURFACE TYPE

WINDING DIAMETER

m/m

Ø700

Ø700

Ø700

Ø700

SINDING MOTOR

g/cm2

A.C 5HP

A.C 5HP

A.C 5HP

A.C 5HP

TOTAL WEIGHT

kg

11,000

14,000

16,000

17,000

OPTION DEVICE

Hopper Loader, Embossing Roller, Surface Treater (CORONA)

문의하기